Antonia Wildvank

Antonia Wildvank

Management en Advies

Over Wildvank en Antonia Wildvank

Wildvank is een netwerk van mensen die goed zijn in hun vak en graag samenwerken om voor u een optimaal resultaat te bereiken. Bij de diensten staat vermeld met wie.

Antonia Wildvank ging in 1982 in de IT werken bij de Bankgirocentrale (nu EquensWorldline) en vervaardigde in een team van 3 personen het eerste PIN-betalingen systeem in Nederland. Toen werd voor het eerst een soort internet (Datanet-1) gebruikt dat beveiligd moest worden. Allemaal nieuw en uitdagend. Het heeft haar blijvende interesse gewekt in innovaties die de maatschappij mee vormgeven en veranderen. Want dat heeft het betalen met het bankkaartje zeker gedaan.

Dat de interactie met de maatschappij en mensen haar dat zo interesseerde hing zeker samen met haar afgebroken opleiding theologie (vrouwen in het ambt was toen nog ver weg in haar kerk). Ook dat is een bron van inspiratie gebleven: de omgang met de filosofie, waarin je leert hoe je met zorg definities opstelt en leert andere gedachtewerelden te onderzoeken door goede vragen te stellen en met makkelijke antwoorden geen genoegen te nemen en de ethiek. En ook de hermeneutiek: het begrijpen wat iets betekent in een andere tijd: zo waardevol om organisaties weer een perspectief te bieden: natuurlijk heeft men vroeger geen domme dingen gedaan, maar nu past het vaak niet meer. Laten zien dat de keuzes van toen gerechtvaardigd waren en nu dus net zo goede andere keuzes vergen helpt. Respect voor anderen hoort daarbij. Of zoals een lieve non zei toen ze hoorde dat ik de switch had gemaakt “ik heb net in weekblad de Tijd gelezen, dat IT de nieuwe religie is, dus je hebt veel aan je studie”.

Toen al richtte zich naast het programmeren en testen op de inbedding van het systeem: ze zette de Bankpassenmeldcentrale op en zorgde dat de benzinepomphouders een handleiding kregen die wèl begrijpelijk was.

Na de succesvolle introductie van het pinbetalingensysteem, vervolgde ze haar professionele weg bij Volmac en coachte vele professionals in hun vak. Daar heeft ze geleerd dat juist door het vragen stellen door de cursisten de eigen beleving van het vak verdiepte: als je maar naar een antwoord wilt zoeken samen met de vragensteller. Door de verbinding te zoeken valt samen meer en veel te leren.

Na opdrachten van adviseur tot manager van grote rekencentra is ze een succesvolle manager bij Capgemini geweest: de goede resultaten waren een gevolg van een niet aflatende inzet om professionals te stimuleren tot zelf doen, bij te blijven in het vak en vooral datgene te doen, waar ze zich optimaal in konden ontwikkelen en hen met professionele en mentale raad en daad terzijde te staan. Als professiemanager, deed ze dat voor 3000 professionals, door met hen samen hun curricula vorm te geven, communities te vormen die elkaar bijstonden en de normen bepaalden, van Nederland tot wereldwijd. Ze droeg zo zorg voor het vernieuwen van de vakinhoud van alle Technology professionals.

Als manager was ze verantwoordelijk voor alle Technology Consulting professionals, voor de certificatie en benoemingen van de IT-architecten en later een grote developers unit bij de sector Public.

Het omgaan met en oplossen van vastgelopen projecten was één van haar specialiteiten. Haar analytische vermogen en de wil om in contact te blijven met opdrachtgevers, mede-uitvoerders en professionals, maakte het verschil.

De afgelopen jaren is ze weer gaan studeren en is onlangs afgestudeerd op het opdrachtgeverschap in de IT. Dat is een constant aandachtspunt gebleven: wat is de rol van de opdrachtgever bij het laten slagen van projecten. Hoe kan zij of hij het verschil maken? Hoe ga je om met de opdrachtnemer en vooral: welke vragen moet je stellen? Wat doe je als de opdrachtnemer wel heel erg van de bedoeling afwijkt? Hoe ga je met ethische aspecten om?

Ze studeerde eerder economie, volgde een aantal masterclasses arbeidsmarktbeleid en competentiemanagement, volgde de business schools van de Capgemini University, en studeert nog steeds bij. Onlangs bijvoorbeeld nog SAFe. Het vak verandert vooral door de moderne technologie: met tools kun je nu in een paar uur iets maken wat vroeger twee weken in beslag nam. De absorptie van die snelle ontwikkelingen is nog steeds een aandachtspunt. Hoe zorg je dat die nieuwe werkwijzen optimaal benut kunnen worden door organisaties en tot een maximaal resultaat leiden? Daarover denken, praten, schrijven, opleiden en in de praktijk aan bijdragen, dat is de missie voor de komende jaren. Samen met professionals die op aspecten iets beter kunnen dan zijzelf. Want samen kom je verder.

In haar vrije tijd is ze mentor en bewindvoerder van een verstandelijk beperkte blinde man en is ze actief in muziek en de KNVI. Ook leest ze heel erg graag literatuur en detectives en is ze zeer geïnteresseerd in het politieke bedrijf.

En… meestal kun je ongelooflijk met haar lachen (de oude Koot en Bie’s en Monty Python blijven haar favorieten, vooral als de werkelijkheid deze komedie gaat benaderen).

Maar… eerst moet er gewerkt worden 😊

Share This