Diensten

De hier beschreven diensten zijn gelieerd aan de visie. Bij elk onderwerp uit de visie is een samenhangende set van mogelijkheden beschreven als opmaat voor een gesprek. Dat betekent ook dat u een aantal diensten bij meerdere onderwerpen ziet terugkomen.

We gaan graag met u in gesprek over hoe we voor u een goede samenstelling maken.

Groter denken, kleiner doen

Wanneer veranderingsprogramma’s met een grote digitale component worden gestart, is het uitvoeren van een goed voortraject het goede begin dat spreekwoordelijk het halve werk is. Eigenaarschap kunnen en willen nemen betekent begrijpen waar het over gaat. Daar zijn onze diensten op gericht

Wij leveren een aantal diensten om de haalbaarheid van het traject te vergroten:

 • Vormgeven van een haalbaar verandertraject op grond van de eisen en wensen
 • “Tegen-denken”: kritisch evalueren (regelmatig) of doelen bereikt worden
 • Startup-dag(en) met het hele programma
 • Architectuur vertalen naar realiseerbare eenheden
 • Een werksessie om een gezamenlijk beeld te ontwikkelen
Ik werk samen met agile coaches, zoals Els Verkaik voor het coachen van agile projecten.

Voor het begeleiden van executive teams werk ik graag samen met Sonja Wekema en partners van “The Other Perspective”.

Voor het maken van een gezamenlijk beeld werk ik graag samen met JAM Visual Thinking .

Eenvoudig en multidisciplinair

Het samenstellen van teams waarmee een programma wordt uitgevoerd lijkt een vanzelfsprekendheid: de juiste rollen in de juiste verhoudingen en dan gaat alles van zelf. Maar wie zijn nou eigenlijk de doelgroepen, hoe krijg je helder voor wie je wat nu precies maakt en welke specialisten zijn bij betrokken. Wat bieden ze aan extra voor uw verandering.

Wanneer veranderingsprogramma’s met een grote digitale component worden gestart, is het uitvoeren van een goed voortraject het goede begin dat spreekwoordelijk het halve werk is. Eigenaarschap kunnen en willen nemen betekent begrijpen waar het over gaat. Daar zijn onze diensten op gericht

Een goede start van het project waar “het waarom” en de bedoeling centraal staat, en iedereen met dezelfde uitgangspunten vertrekt is van belang. Wij kunnen samen met u de beste vorm samen stellen om de context van uw project goed te schetsen en gericht uit te werken naar het IT-project. Van samen het traject uitvoeren (informatiemanagement toegesneden op uw organisatie) tot een specifieke workshop over accessibility tot stevig voorbereide start-up-dagen

  •  Stakeholder analyse en management
  • Betrekken speciale doelgroepen (accessibility)
  • Workshop “waar gaat het over?” – Product design in de praktijk.
  • Workshop “een realistisch portfolio”
  • Informatie management toegesneden op uw organisatie.
  • Startup-dag(en) voor een programma eventueel met een orkest of toneelgroep
  • Tevredenheids-evaluaties van medewerkers en/of doelgroepen

  Opleidingen worden samen uitgevoerd met CAI-advies
  De workshop Product design met Oak & Morrow

  Vakmanschap en maatwerk

  Het vaststellen van de noodzakelijke digitale competenties voor een organisatie is een belangrijke stap om te bepalen welke competenties men wil ontwikkelen, welke men wil inkopen en welke niet meer geldig zijn en waarvoor veranderplannen gemaakt moeten worden.

  Kenmerkend voor mijn werkwijze is dat ik met representatieve groepen (van jong tot oud, ervaren, onervaren) professionals werk om hen te betrekken bij de verandering.

  Uiteraard worden workshops voorbereid met de opdrachtgever.

  Ik werk samen met coaches voor medewerkers die hun persoonlijke vaardigheden willen verbeteren zodat  ze hun professionele competenties beter kunnen laten zien. Voor meer gerichte coaching in het bedrijfsleven verwijs ik graag naar Erna Eshuis.

  Voor ontwikkelgerichte coaching inde publieke sector verwijs ik graag naar Marie-José van der Meij.

   

  Voor het vaststellen van de competenties en het samenstellen van de inhoudelijke functieprofielen kennen we de volgende diensten

  • Workshop competenties, inhoud, samenhang om een samenhangend beeld te geven over modellen, T-shape, generalisatie en specialisatie
  • Workshops met professionals per professioneel domein
  • Wokshops Opleidingsplannen
  • Opstellen Strategisch ICT Personeelsplan
  • Analyse huidige situatie en advies
  • Persoonlijk advies voor het bundelen van IT competenties

  Vragen naar de onbekende weg

  Het beginnen met veranderen begint met het stellen van de juiste vragen. Waar we uit komen weten we nog niet precies, maar zonder vragen komen we het zeker niet te weten.

  Het beginnen met veranderen begint met het stellen van de juiste vragen. Waar we uit komen weten we nog niet precies, maar zonder vragen komen we het zeker niet te weten.

  Opleidingen worden samen uitgevoerd met CAI-advies.
  Product design wordt ingebracht door Oak & Morrow.
  Voor Visual Thinking werk ik samen met JAM Visual Thinking.

  Daarvoor hebben we de volgende diensten opgesteld:

  • Analyse en ordening bestaande requirements aan de hand van het Qube-model
  • Workshops kritisch vragen, gericht op specifieke domeinen binnen het verandergebied
  • Opleiding business analyse (eventueel met het programma als input)
  • Workshop ethiek rond de nieuwe wensen (in het bijzonder bij AI)
  • Vormgeving toekomst met een beeld (visual thinking)
  • Product design, PoC’s en opschalen
  • Workshop ISO25010
  • Workshop Accessibility

  Opdrachtgeverschap

  Opdrachtgeverschap bij digitale projecten. Daarmee kunt u het verschil maken. Maar… moet u dan iets weten van IT? Moet u weten wat business analyse, architectuur en testen is? Of gaat het er om dat u de leiding neemt?

  Voor dit doel hebben we een speciale cursus ontwikkeld voor stuurgroepen en stakeholders. In “groter denken, kleiner doen” staan diensten die hierbij nut hebben. Aanvullend hebben we hiervoor:

  Cursus opdrachtgeverschap

  • Dagdeel : resultaat bereiken in de IT, Theorie
  • Dagdeel : uw gewenste resultaat vaststellen
  • Dagdeel : Visualiseren gewenste resultaat
  • Dagdeel : risico-inventarisatie en mitigatie

  Bij voorkeur zit tussen dagdeel 3 en 4 minimaal een week om de inventarisatie zo compleet mogelijk te hebben.

  De cursus wordt voorafgegaan door een gesprek met stuurgroep leden en stakeholders of hun vertegenwoordigers in uw organisatie.

  Desgewenst aan te vullen met:

  • Dagdeel: Kwaliteitseisen van de applicatie beschrijven en vaststellen
  • Dagdeel: Toegankelijkheid kan niet achteraf ingebouwd worden
  • Dagdeel: Contractvorm bepalen. Mogelijkheden en onmogelijkheden (met jurist)
  Share This